Mitä ratkaisukeskeinen psykoterapia on?

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on ammatillista keskusteluapua, jossa pyritään edistämään asiakkaan toivoman muutoksen aikaansaamista.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa luodaan mielikuva siitä, miten asiat ovat sitten kun kaikki on hyvin. Terapia on niiden askelten suunnittelemista ja ottamista, joilla asiakas kulkee kohti itselleen tärkeäksi ja hyödylliseksi kokemaa tavoitetta.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa keskitytään asiakkaan vahvuuksiin, edistykseen ja omiin ratkaisuihin. Tämän ajattelutavan mukaan ihmisellä on olemassa resurssit ja voimavarat auttaa itseään – siksi sitä kutsutaan myös voimavarakeskeiseksi terapiaksi.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa ei ajatella, että oireet heijastavat jotakin toista syvemmällä olevaa ongelmaa. Työskentelyssä kunnioitetaan niitä selityksiä, joita asiakas itse vaikeuksilleen antaa ja perusajatuksena on, että asiakas on itse asiantuntija omissa ongelmissaan.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa voidaan puhua myös asiakkaan aiemmista elämäntapahtumista. Uusi näkökulma menneeseen voi selkeyttää ajatuksia myös nykyisyydestä ja tulevaisuudesta.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa terapeutti tekee paljon kysymyksiä ja kertoo ajatuksiaan. Työskentely voi sisältää sekä keskustelua että toiminnallisia menetelmiä.